• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

دوشنبه
۱۱/۰۴

۹ °C  ۱ °C
سه شنبه
۱۱/۰۵

۱۲ °C  ۳ °C
چهارشنبه
۱۱/۰۶

۱۳ °C  ۶ °C
پنجشنبه
۱۱/۰۷

۱۶ °C  ۷ °C
جمعه
۱۱/۰۸

۶ °C  ۴ °C
شنبه
۱۱/۰۹

۷ °C  ۴ °C
یکشنبه
۱۱/۱۰

۴ °C  ۲ °C
دوشنبه
۱۱/۱۱

۵ °C  ۰ °C
سه شنبه
۱۱/۱۲

۶ °C  °C
چهارشنبه
۱۱/۱۳

۶ °C  °C