• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریحات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

جمعه
۰۸/۲۶

۱۹ °C  ۱۲ °C
شنبه
۰۸/۲۷

۱۹ °C  ۱۲ °C
یکشنبه
۰۸/۲۸

۲۰ °C  ۱۳ °C
دوشنبه
۰۸/۲۹

۲۳ °C  ۱۶ °C
سه شنبه
۰۸/۳۰

۲۴ °C  ۱۶ °C
چهارشنبه
۰۹/۰۱

۲۰ °C  ۱۲ °C
پنجشنبه
۰۹/۰۲

۱۸ °C  ۱۱ °C
جمعه
۰۹/۰۳

۱۴ °C  ۹ °C
شنبه
۰۹/۰۴

۱۵ °C  ۸ °C
یکشنبه
۰۹/۰۵

۱۵ °C  ۸ °C