• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریحات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

پنجشنبه
۱۲/۰۳

۷ °C  ۶ °C
جمعه
۱۲/۰۴

۹ °C  ۶ °C
شنبه
۱۲/۰۵

۱۲ °C  ۶ °C
یکشنبه
۱۲/۰۶

۱۳ °C  ۸ °C
دوشنبه
۱۲/۰۷

۱۶ °C  ۸ °C
سه شنبه
۱۲/۰۸

۹ °C  ۶ °C
چهارشنبه
۱۲/۰۹

۱۲ °C  ۷ °C
پنجشنبه
۱۲/۱۰

۱۴ °C  ۸ °C
جمعه
۱۲/۱۱

۱۳ °C  ۸ °C
شنبه
۱۲/۱۲

۱۳ °C  ۷ °C