• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

پنجشنبه
۰۱/۰۳

۱۰ °C  ۸ °C
جمعه
۰۱/۰۴

۹ °C  ۷ °C
شنبه
۰۱/۰۵

۱۳ °C  ۶ °C
یکشنبه
۰۱/۰۶

۱۷ °C  ۷ °C
دوشنبه
۰۱/۰۷

۱۹ °C  ۱۰ °C
سه شنبه
۰۱/۰۸

۲۰ °C  ۱۰ °C
چهارشنبه
۰۱/۰۹

۲۰ °C  ۱۲ °C
پنجشنبه
۰۱/۱۰

۲۰ °C  ۱۱ °C
جمعه
۰۱/۱۱

۱۹ °C  ۹ °C
شنبه
۰۱/۱۲

۱۵ °C  ۸ °C