• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

یکشنبه
۰۳/۰۷

۲۴ °C  ۱۸ °C
دوشنبه
۰۳/۰۸

۲۶ °C  ۱۷ °C
سه شنبه
۰۳/۰۹

۲۶ °C  ۱۹ °C
چهارشنبه
۰۳/۱۰

۲۷ °C  ۱۹ °C
پنجشنبه
۰۳/۱۱

۲۶ °C  ۱۸ °C
جمعه
۰۳/۱۲

۲۶ °C  ۱۹ °C
شنبه
۰۳/۱۳

۲۶ °C  ۱۸ °C
یکشنبه
۰۳/۱۴

۲۶ °C  ۱۸ °C
دوشنبه
۰۳/۱۵

۲۵ °C  ۱۸ °C
سه شنبه
۰۳/۱۶

۲۶ °C  ۱۸ °C