• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

پنجشنبه
۰۲/۰۷

۱۳ °C  ۹ °C
جمعه
۰۲/۰۸

۱۶ °C  ۱۱ °C
شنبه
۰۲/۰۹

۱۸ °C  ۱۲ °C
یکشنبه
۰۲/۱۰

۱۹ °C  ۱۳ °C
دوشنبه
۰۲/۱۱

۲۲ °C  ۱۴ °C
سه شنبه
۰۲/۱۲

۲۳ °C  ۱۵ °C
چهارشنبه
۰۲/۱۳

۲۴ °C  ۱۶ °C
پنجشنبه
۰۲/۱۴

۲۴ °C  ۱۷ °C
جمعه
۰۲/۱۵

۲۳ °C  ۱۶ °C
شنبه
۰۲/۱۶

۲۴ °C  ۱۶ °C