• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریحات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

دوشنبه
۰۹/۲۰

۱۴ °C  ۷ °C
سه شنبه
۰۹/۲۱

۱۴ °C  ۴ °C
چهارشنبه
۰۹/۲۲

۱۶ °C  ۶ °C
پنجشنبه
۰۹/۲۳

۱۵ °C  ۶ °C
جمعه
۰۹/۲۴

۱۴ °C  ۷ °C
شنبه
۰۹/۲۵

۱۳ °C  ۷ °C
یکشنبه
۰۹/۲۶

۱۴ °C  ۷ °C
دوشنبه
۰۹/۲۷

۱۵ °C  ۷ °C
سه شنبه
۰۹/۲۸

۱۴ °C  ۸ °C
چهارشنبه
۰۹/۲۹

۱۴ °C  ۸ °C