• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریحات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

چهارشنبه
۰۵/۰۴

۳۱ °C  ۲۳ °C
پنجشنبه
۰۵/۰۵

۳۳ °C  ۲۳ °C
جمعه
۰۵/۰۶

۳۴ °C  ۲۴ °C
شنبه
۰۵/۰۷

۳۴ °C  ۲۶ °C
یکشنبه
۰۵/۰۸

۳۲ °C  ۲۴ °C
دوشنبه
۰۵/۰۹

۳۲ °C  ۲۳ °C
سه شنبه
۰۵/۱۰

۳۲ °C  ۲۳ °C
چهارشنبه
۰۵/۱۱

۳۲ °C  ۲۳ °C
پنجشنبه
۰۵/۱۲

۳۲ °C  ۲۴ °C
جمعه
۰۵/۱۳

۳۳ °C  ۲۴ °C