• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریحات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

جمعه
۰۷/۲۸

۲۱ °C  ۱۳ °C
شنبه
۰۷/۲۹

۲۳ °C  ۱۲ °C
یکشنبه
۰۷/۳۰

۲۳ °C  ۱۴ °C
دوشنبه
۰۸/۰۱

۲۱ °C  ۱۳ °C
سه شنبه
۰۸/۰۲

۲۱ °C  ۱۳ °C
چهارشنبه
۰۸/۰۳

۲۱ °C  ۱۴ °C
پنجشنبه
۰۸/۰۴

۲۲ °C  ۱۴ °C
جمعه
۰۸/۰۵

۲۱ °C  ۱۳ °C
شنبه
۰۸/۰۶

۱۹ °C  ۱۳ °C
یکشنبه
۰۸/۰۷

۱۹ °C  ۱۳ °C