• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

جمعه
۱۲/۰۶

۱۵ °C  ۲ °C
شنبه
۱۲/۰۷

۱۶ °C  ۳ °C
یکشنبه
۱۲/۰۸

۱۷ °C  ۶ °C
دوشنبه
۱۲/۰۹

۱۰ °C  ۳ °C
سه شنبه
۱۲/۱۰

۱۲ °C  ۵ °C
چهارشنبه
۱۲/۱۱

۱۲ °C  ۴ °C
پنجشنبه
۱۲/۱۲

۱۳ °C  ۶ °C
جمعه
۱۲/۱۳

۱۵ °C  ۶ °C
شنبه
۱۲/۱۴

۱۴ °C  ۷ °C
یکشنبه
۱۲/۱۵

۱۳ °C  ۵ °C